รายละเอียดประกาศ
 

กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น และมัธยมปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมศิลปากร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศกรมศิลปากร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมศิลปากร

- ทักษะ
ตามประกาศกรมศิลปากร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมศิลปากร

- สมรรถนะ
ตามประกาศกรมศิลปากร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมศิลปากร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศกรมศิลปากร
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://job.finearts.go.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1