รายละเอียดประกาศ
 

กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน(รพ.ราชวิถี)
อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ดูรายละเอียดได้ที่ :
http://www.dms.moph.go.th/hrm/
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dms.moph.go.th/hrm/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 8 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 170 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 118 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 103 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 61 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 222 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 128 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 89 คน  
1