รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
- มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีใจรักงานบริการด้านการศึกษา
- ปฏิบัติงานประจำ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ประสานงานด้านการเรียนการสอน
- ดูแลและประสานงานการจดทะเบียนนักศึกษา
- ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

- ทักษะ
คณิตศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
คอมพิวเตอร์ Word Excel
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1