รายละเอียดประกาศ
 

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามรายละเอียดที่แนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ตามรายละเอียดที่แนบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบ
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://finance.dld.go.th/th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 3 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 47 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 166 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 666 คน  
1