รายละเอียดประกาศ
 

กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 9,530 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dms.moph.go.th/hrm
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 236 คน  
1