รายละเอียดประกาศ
 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 8,700 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัคร
เงื่อนไข : ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1