ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีจำนวนรอบสอบละ 115 ที่นั่งสอบ และเปิดให้กรอกใบสมัครครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม 14 รอบสอบ และจะเปิดให้กรอกใบสมัครครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม 6 รอบสอบ รวม 20 รอบสอบ (ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินรอบสอบใดรอบสอบหนึ่งในการสมัครสอบครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในครั้งที่่ 2 ได้ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้ผู้เข้าสอบอื่น ๆ) สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้