ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รับสมัครสอบทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ. กำลังเปิดรับสมัครสอบทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่

http://scholar2.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=wAe%2fIZx%2fLFw%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d


   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้