ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 127 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 107 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
200 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 358 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ช่วยทันตเเพทย์ (หน่วยวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 36 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 49 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 44 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 71 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 84 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 193 คน  
ค้นเฉพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู)สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 94 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 230 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...