ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 161 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 5 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 139 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล,โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 103 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 228 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 132 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 272 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 101 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 242 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 138 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...