ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 168 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 14 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
17 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 36 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 7 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 10 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 8 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 26 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 25 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 28 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 22 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...