ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 120 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 5 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
94 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 8 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 8 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
46 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 9 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 15 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 47 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 15 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 16 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 200 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนาฏศิลปิน (ด้านอำนวยการแสดง)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 43 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...