ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 70 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 105 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน (ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ (พิษณุโลก))
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 122 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
  หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 140 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักบิน (เฮลิคอปเตอร์), ช่างเครื่องบิน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 93 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 111 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชการโสตทัศนศึกษา (หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 120 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 131 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 59 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ สำนักงานคณบดี)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 155 คน  
1 2 3 4 5 6 7