ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 125 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาล
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 21 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 26 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 45 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 76 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 19 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยา (รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 21 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 95 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC))
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 135 คน  
ค้นเฉพาะ กรมบังคับคดี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ)
  หน่วยงาน : กรมบังคับคดี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 60 คน  
ค้นเฉพาะ กรมบังคับคดี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)
  หน่วยงาน : กรมบังคับคดี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 75 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...