ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 8 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานห้องทดลอง (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1021 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างปูน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 182 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 750 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2353 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1087 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 727 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 795 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอยภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2031 คน  
1