กำหนดวัน เวลาสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
dating for married people click married affairs
how to tell if wife has cheated go how women cheat
how to cheat on my husband site women who cheat


สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ  เฉพาะผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  เอกสารประกอบ: เปิดเอกสาร เปิดเอกสาร