ค้นหางานราชการ
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 17 ชื่อตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 8 ชื่อตำแหน่ง
กระทรวงการต่างประเทศ 4 ชื่อตำแหน่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ชื่อตำแหน่ง