ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขออภัยผู้สมัครสอบภาค ก. 2563 ทุกท่าน
สำนักงาน ก.พ. ต้องขออภัยผู้ประสงค์จะสมัครสอบภาค ก ทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์รับสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบรับสมัครมีความล่าช้า ซึ่งสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้