ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าไปที่ --> http://web.ocsc.go.th/talent

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” ซึ่งมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 16 ส่วนราชการ 16 โจทย์

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อให้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์/โครงการ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รวดเร็วและตอบโจทย์ จึงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพทุกสังกัด รวมถึงบุคลากรในภาคเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อสมัครเข้าร่วม โครงการฯ ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563


รายละเอียดคลิกที่นี่


   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้