ข่าวประชาสัมพันธ์
 

สรุปกันอีกครั้ง ! ภาค ก. มีอะไรใหม่ ในปี 2563

รายละเอียดคลิกที่นี่


หนังสือเวียน ว12/2562

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (การสอบภาค ก.) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามรายละเอียดตามหนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ว12/2562 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
...
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้