ข่าวประชาสัมพันธ์
 

สัปดาห์สุดท้ายของการสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร
ภาค ก. พิเศษ คืออะไร อ่านได้ที่นี่

ตอนนี้ได้เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัครสอบภาค ข. ของส่วนราชการดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2562
กรมส่งเสริมการเกษตร ปิดรับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2562
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปิดรับสมัครแล้ว

ซึ่งส่วนราชการดังกล่าว เปิดรับสมัครทั้งคนที่ มี และ ไม่มี หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หนังสือรับรองฯ ภาค ก.)

ผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการข้างต้น และยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
จะต้องสมัครสอบภาค ก. พิเศษ ตามที่สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามรายละเอียดการสอบภาค ก. พิเศษ ได้ที่ job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2563
...
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้