ข่าวประชาสัมพันธ์
 

อย่าพลาด! อีกช่องทางเข้ารับราชการ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ
ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ อย่าพลาดโอกาสในการชิงทุนและบรรจุเข้ารับราชการหลังสำเร็จการศึกษา

  ถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สาขาวิชาต่อไปนี้...
  - เศรษฐศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  - เศรษฐศาสตร์สวัสดิการสังคม / เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
  - Gerontology / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการศึกษาประชากรสูงวัย
  - นโยบายสิ่งแวดล้อม
  - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  - การบริหารจัดการทรัพยากรประมง
  - Regulatory Science
  - สถิติศาสตร์
  - คอมพิวเตอร์
  - วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
  - Data Science
  - Data Analytics
  - Cyber Security
  - Computer Security
  - Information Security
  - Advanced Security & Digital Forensics
  - Software and Systems Security
  - เภสัชศาสตร์
  - สาธารณสุขศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
  - วิจัยและสถิติสาธารณสุข
  - การจัดการระบบสุขภาพ

!!!อย่าพลาดโอกาสรีบสมัครด่วน!!! "ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
  - รายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่
  - ประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
  - สนใจสมัครคลิกที่นี่
  - ขั้นตอนสมัครคลิกที่นี่   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้