ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดที่นี่ >>> https://ocsc2.job.thai.com/index5.html
...
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้