ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562
รายละเอียดที่นี่ >>> https://ocsc2.job.thai.com/ocsc2019/index.php#
...
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้