ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับป.ตรี หรือป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562)
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระดับป.ตรี หรือป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562) เริ่มรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

จำนวนที่นั่งสอบ: เป็นไปตามจำนวนที่นั่งสอบว่าง จากการรับลงทะเบียนตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job2.ocsc.go.th
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้