ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 13 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดการสัมมนาเปิดตัวโครงการ นปร. รุ่นที่ 13 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง http://pesc.pw/BVBUZ
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้