ข่าวประชาสัมพันธ์
 

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13)
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 ตำแหน่ง **(ไม่ต้องสอบ ภาค ก)** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 28 ธ.ค. 2561 ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก - ได้บรรจุเป็นข้าราชการทันที ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 62 - ได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการ ภายใต้การสอนงานของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ * ปลัดกระทรวง อธิบดี * เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ * ผู้ว่าราชการจังหวัด * ผู้บริหารภาคเอกชน - อบรมเป็นระยะเวลารวม 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติราชการในกระทรวง กรมต่าง ๆ ดูรายละเอียดประกาศที่ https://file.job.thai.com/prakad/opdc201810/opdc201810_1.pdf สมัครออนไลน์ที่ https://opdc.thaijobjob.com โทร 0 2356 9999 ต่อ 8928 8825 และ 8842 หรือ 0 2141 9015 - 8
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้