ข่าวประชาสัมพันธ์
 

แจ้งเตือนผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2561 ทุกศูนย์สอบทราบว่า ...ขณะนี้ได้มีประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้ว ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อไปแสดงตนในวันสอบด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ยังไม่อัปโหลดรูปในระบบรับสมัคร จะไม่สามารถพิพพ์บัตรประจำตัวสอบได้ จึงขอเตือนให้ผู้มัครรีบอัปโหลดรูปในระบบรับสมัครและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ภายในวันที่ 10 ก.ค. 61 ตามประกาศด้วย มิฉะนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการเข้าสอบครั้งนี้
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้