ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2560
สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและการขอดูคะแนนสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครสอบสามารถดูประกาศฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560"
   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้