ข่าวประชาสัมพันธ์
 

คู่มือการสอบเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ.


     ขณะนี้สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำหนังสือคู่มือการสอบเข้ารับราชการเล่มใหม่เรียบร้อยแล้ว เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้ารับราชการ การดำเนินการสอบของ ก.พ. และส่วนราชการ การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เหตุผลของการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และแนวคำถามของ ก.พ. ตามหลักสูตรการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ครบทุกเนื้อหา

 ผู้สนใจสามารถซื้อคู่มือการสอบเข้ารับราชการได้ที่ 

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ http://www.chulabook.com

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ http://www.bookstore.tu.ac.th

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ http://www.ku.ac.th หรือโทร. 02 942 8063 -7  


   
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้