การประกาศผลสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556
สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่  http://job3.ocsc.go.th  หรือ http://job.ocsc.go.th หรือ http://www.ocsc.go.th
   
 
  ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้