ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2556

สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. ให้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 โดยกำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 56   รับชำระเงินและเลือกศูนย์สอบระหว่างวันที่ 8-31 พ.ค. 56  สอบข้อเขียนพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบจำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 56 หรือวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 56  และจะประกาศผลการสอบในวันที่ 9 ต.ค. 56  ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th


   
 
  ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้