การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 (รับสมัคร 8-30 พ.ค. 55)

ขณะนี้ทางก.พ. ได้ออกประกาศการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 โดยสามารถเข้าไปอ่านประกาศรับสมัครได้ทางเว็บลิงค์ด้านขวามือหัวข้อ "การสมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2555" หรือ ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th สำหรับขั้นตอนการสมัครมีดังนี้

1. รับสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2555

2. ชำระเงินพร้อมเลือกศูนย์สอบ 9-31 พฤษภาคม 2555

3. กรอกข้อมูลเพื่อรับเลขประจำตัวสอบ หลังชำระเงิน 2 วันทำการ

4. พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ

เนื่องจากการสอบในครั้งนี้อาจมีจำนวนผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบอ่านประกาศรับสมัคร รวมถึงศึกษาขั้นตอนและคู่มือแนะนำการสมัครสอบให้ละเอียดก่อนการสมัครสอบ เพื่อป้องกันปัญหาและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการสมัครสอบ


   
 
  ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mail พิมพ์ข่าวนี้