มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 124,711)
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 12,230 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาพลศึกษาและนันทนาการ และหากมีประสบการณ์ด้านกิจกรรมและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานการศึกษา
- งานวิจัย
- งานให้คำปรึกษานักศึกษา และ
- ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- ทักษะ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- สมรรถนะ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://webhosting.udru.ac.th/~hmr/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 57 ชื่อตำแหน่ง

 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 27 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 876 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 4419 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 593 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1106 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งครู (ภาษาไทย)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 516 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 704 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 675 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1428 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 878 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 456 คน  
1 2 3 4 5 6
 
 
 
 
     © 2010 www.OCSC.go.th
            All rights reserved.
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02 5471329-30,สายด่วน 1786 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02 5471943