มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 (โทร. 042211040-59 ต่อ 1124,1709,1033,1709)
i love my girlfriend but i want to cheat wrightcontractingsi.com did my girlfriend cheated on me
how to cheat husband why do married men cheat on their wives why do women cheat on husbands
how to tell if wife has cheated go how women cheat
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ โดยวิธี :
husband watches wife cheat cheat on my husband how to cheat with a married woman
aunts sex stories ohiovalleyrestoration.com adult forum stories
drug coupon drug coupon card lilly cialis coupon
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 12,230 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาพลศึกษาและนันทนาการ และหากมีประสบการณ์ด้านกิจกรรมและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
what are signs of hiv click aids hiv statistics
discounted prescriptions luc.lunir.hu stride rite printable coupons
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานการศึกษา
- งานวิจัย
- งานให้คำปรึกษานักศึกษา และ
- ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
my husband cheated on me blog survivingediscovery.com i want my husband to cheat
dating for married people looking for affair married affairs
women who cheat on husbands boomasontennis.com why men have affairs
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- ทักษะ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- สมรรถนะ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วิธีการประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
reading sex stories read free readable adult stories
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://webhosting.udru.ac.th/~hmr/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 64 ชื่อตำแหน่ง

 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 19 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1195 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งครู (สังคมศึกษา)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 796 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 3905 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1998 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 3036 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 813 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 724 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 27 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1231 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งวิชาการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 6588 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 800 คน  
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
     © 2010 www.OCSC.go.th
            All rights reserved.
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02 5471329-30,สายด่วน 1786 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02 5471943