ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 64 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการค้าต่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 76 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการค้าต่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 53 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการค้าต่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการค้าต่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
  หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 69 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครฯ ตำแหน่งกะลาสี
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 34 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 62 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายท้ายเรือ
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 22 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 29 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 99 คน  
1 2 3 4 5 6 7