ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 90 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 19 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
27 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 47 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 49 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 32 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักเทคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
13 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 37 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9