ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 21 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 145 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 141 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
  หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 88 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 239 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 268 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี, พนักงานสื่อสาร (ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่เปิดรับสมัคร)
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 401 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลน่าน)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 219 คน  
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 348 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 332 คน  
1 2 3