ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 45 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 41 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  หน่วยงาน : จังหวัดกาญจนบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 94 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 74 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,วิศวกรโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเทคนิค,โรงพยาบาลมหาสารคาม,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 154 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 199 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 124 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 127 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 191 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 250 คน  
1 2 3 4 5