ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 55 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 58 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 104 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 424 คน  
ค้นเฉพาะ จังหวัดฉะเชิงเทรา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  หน่วยงาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 132 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน (ศูนย์ฯ ชลบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 103 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 146 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 132 คน  
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 201 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 56 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างไม้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 124 คน  
1 2 3 4 5 6