ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 49 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 28 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนาฏศิลปิน (ด้านอำนวยการแสดง)
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 73 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (เขต 3)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 151 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (เขต 3)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 60 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต ๔)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 163 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา , นายช่างเทคนิค
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 92 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 356 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 331 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)
  หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 229 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 135 คน  
1 2 3 4 5