ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 53 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 58 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 45 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 173 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 89 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 73 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 229 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวงชนบท  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 91 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทัศนมาตร (โรงพยาบาลราชวิถี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 108 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (โรงพยาบาลราชวิถี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 152 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลราชวิถี)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 82 คน  
1 2 3 4 5 6