ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 18 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 465 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ)
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 237 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง)
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 291 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 303 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ระยอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 143 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 774 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 419 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 728 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 510 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 397 คน  
1 2