ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 36 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 107 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 73 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 185 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(ปริญญาเอก)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 89 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 942 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 795 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 491 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 215 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัด
  หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 360 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
  หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 385 คน  
1 2 3 4