ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 19 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 106 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 84 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 160 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 185 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1401 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1114 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
33 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1464 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1159 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 401 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
14 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1214 คน  
1 2