ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 63 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลทองผาภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 5 คน  
ค้นเฉพาะ โรงพยาบาลปทุมธานี   รับสมัครฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานี
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลปทุมธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 9 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 212 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 409 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพิจิตร
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 78 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 619 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
22 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีมโหสถ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 82 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบึงกาฬ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 81 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชัยภูมิ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 124 คน  
1 2 3 4 5 6 7