ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 37 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 68 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (อิเล็กทรอนิกส์)
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 196 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (เครื่องกล)
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 160 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ไฟฟ้า)
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 148 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1352 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 387 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1391 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 568 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 290 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1126 คน  
1 2 3 4