ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 49 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 67 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 48 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
23 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 77 คน  
ค้นเฉพาะ กรมป่าไม้  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมป่าไม้
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561
16 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 668 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 185 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 132 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 156 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 206 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 252 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการข้าว  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการข้าว
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
13 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 577 คน  
1 2 3 4 5