ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 91 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 19 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 26 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (วิศวกรรมเรือ)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 15 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 37 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 43 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 73 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 19 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 104 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 14 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10