ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 17 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 985 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 514 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 523 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรน้ำ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 875 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1650 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 445 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 999 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 849 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1559 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1015 คน  
1 2