ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 34 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 379 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 408 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 223 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 269 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างภาพ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 278 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 949 คน  
ค้นเฉพาะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 210 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 993 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 761 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1016 คน  
1 2 3 4