ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 31 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
  หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
100 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1459 คน  
ค้นเฉพาะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย)
  หน่วยงาน : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 296 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานประกันสังคม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
  หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 374 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 247 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 763 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 606 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (พื้นที่ จชต.)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1237 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ป.โท)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
30 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 976 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
30 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1673 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ป.ตรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
90 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 3372 คน  
1 2 3 4