ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 47 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร๋์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 107 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557
60 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 193 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิับัติงาน
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557
120 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 960 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (รพ.สุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 27 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 206 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 475 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 381 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 406 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 142 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 481 คน  
1 2 3 4 5