ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 29 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 135 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 232 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 406 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 301 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอนามัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
  หน่วยงาน : กรมอนามัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 365 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 719 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 650 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 625 คน  
1 2 3