ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 21 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 65 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 116 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 213 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 217 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
100 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 318 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 173 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
  หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 520 คน  
ค้นเฉพาะ โรงพยาบาลปทุมธานี   รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลปทุมธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
17 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 244 คน  
ค้นเฉพาะ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 429 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 702 คน  
1 2 3