ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 51 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการค้าต่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 653 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
16 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 871 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1574 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 897 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 152 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 128 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 214 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 151 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 190 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 453 คน  
1 2 3 4 5 6