ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 13 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 542 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัตงาน
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 788 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1152 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 643 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 695 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1179 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 311 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 207 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2838 คน  
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 82042 คน  
1 2