ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 19 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1075 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 603 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 342 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 561 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1259 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 440 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1237 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 330 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 351 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 577 คน  
1 2