ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 32 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 65 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
40 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 211 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 90 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 125 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 83 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ(ปราจีนบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 48 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(ขอนแก่น)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 33 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้)
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 212 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เปียโน – คีย์บอร์ด)
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 67 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 787 คน  
1 2 3 4