ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 39 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 111 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 136 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 167 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการขนส่งทางบก  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 85 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 110 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 96 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 226 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 296 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 113 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
101 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 411 คน  
1 2 3 4