ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 29 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 388 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 643 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
  หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 423 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 691 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
30 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1133 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 176 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 286 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1750 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 972 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1034 คน  
1 2 3