ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 44 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 754 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 665 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏฺิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 644 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 348 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1143 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
110 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 969 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการค้าภายใน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการค้าภายใน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 484 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการค้าภายใน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการค้าภายใน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 468 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการค้าภายใน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการค้าภายใน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1077 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงบประมาณ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงบประมาณ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 769 คน  
1 2 3 4 5