ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 72 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 59 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.สุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 62 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านทดสอบและสอบเทียบ)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 371 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 234 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจุลชีววิทยา)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 147 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 165 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวัสดุศาสตร์)
  หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 141 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 379 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเดินเรือ
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 234 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจ้าท่า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 625 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8