ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 29 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 145 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 498 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 87 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 77 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 95 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 278 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 61 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 111 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 213 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 391 คน  
1 2 3