ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 68 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 134 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 328 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 168 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 212 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 192 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 69 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
14 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 131 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 90 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง)
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 100 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 119 คน  
1 2 3 4 5 6 7