ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 30 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 95 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
44 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 120 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
14 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 826 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุุนฏิบัติการ (นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ODOS)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 807 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1387 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1560 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1095 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
52 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 406 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
81 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 3583 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
74 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 2142 คน  
1 2 3