ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 32 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ โรงพยาบาลปทุมธานี  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : โรงพยาบาลปทุมธานี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 68 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 468 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 330 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 153 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
18 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 189 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จั งหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 338 คน  
ค้นเฉพาะ กรมที่ดิน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้จั งหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล)
  หน่วยงาน : กรมที่ดิน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559
36 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 801 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
200 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1708 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 235 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 282 คน  
1 2 3 4