ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 121 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 19 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 21 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 101 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 44 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง, นักวิชาการอุตสาหกรรม, นักวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 64 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 84 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 33 คน  
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน , พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 74 คน  
ค้นเฉพาะ กรมชลประทาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมชลประทาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 431 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...