ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 130 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) (วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 242 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 424 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประจังหวัดชลบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 282 คน  
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 112 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 288 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง)
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 249 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานบริการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 183 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไทย(โรงพยาบาลอินทร์บุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 120 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 166 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 148 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...