ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 113 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
200 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 471 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงราย)
  หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 51 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครศรีธรรมราช)
  หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 53 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 52 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.หนองบัวลำภู)
  หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 49 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มหาสารคาม)
  หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 64 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พัทลุง)
  หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 67 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด)
  หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 69 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประชาสัมพันธ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 74 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...