ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 105 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน)
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 29 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 41 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 48 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 82 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 55 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 41 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการท่องเที่ยว  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการท่องเที่ยว
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 335 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 289 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมสหกรณ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 80 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 294 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...