ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 176 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 32 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 29 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 29 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพะเยา)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 22 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพะเยา)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 31 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพิษณุโลก)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 30 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิษณุโลก)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 31 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสิงห์บุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 17 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสิงห์บุรี)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 22 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...