ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 68 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 8)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 70 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 8)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 34 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพยากรธรณี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 163 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 145 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลตราด)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ กรมบังคับคดี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมบังคับคดี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 177 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งครูผู้สอน
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 300 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักโภชนาการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลระยอง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 209 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 305 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
  หน่วยงาน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 568 คน  
1 2 3 4 5 6 7