ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 180 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างไม้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 81 คน  
ค้นเฉพาะ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างวิทยุการบิน
  หน่วยงาน : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 105 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 295 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มหลักสูตรและการสอน
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 115 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
15 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 280 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 174 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลหนองคาย)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 73 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักโภชนาการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 96 คน  
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 174 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 212 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...