ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 90 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมปศุสัตว์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
  หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 45 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 289 คน  
ค้นเฉพาะ กองทัพอากาศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเครื่องสื่อสาร
  หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 42 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพยาบาล,นักวิชาการศึกษา(สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 241 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบุคคล
  หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 792 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 418 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 381 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1020 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 971 คน  
ค้นเฉพาะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่งไป
  หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 676 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9