ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 49 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 145 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
  หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 141 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์
  หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 88 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 240 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 268 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 652 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 146 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รับสมัครฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 90 คน  
1 2 3 4 5