ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 133 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 120 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (คนพิการ),พนักงานผู้ช่วยประมง (คนพิการ) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 45 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 136 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 110 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 60 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 58 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
30 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 660 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 60 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
20 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 404 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...