ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 104 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 86 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ) ปฏิบัติงานส่วนกลาง
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 65 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปฏิบัติงานส่วนกลาง
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 48 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านอำนวยการและแผนพลังงาน) ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 78 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 85 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 39 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 87 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 46 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 32 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค) ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 38 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...