ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 48 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  รับสมัครฯ ตำแหน่งรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หน่วยงาน : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 115 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 23 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศิลปากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  หน่วยงาน : กรมศิลปากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 92 คน  
ค้นเฉพาะ จังหวัดเพชรบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  หน่วยงาน : จังหวัดเพชรบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 358 คน  
ค้นเฉพาะ กรมควบคุมโรค  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร , นักกีฏวิทยา (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
  หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 217 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งเภสัชกร
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 269 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1299 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 322 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 580 คน  
1 2 3 4 5