ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 88 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั้งเพชรบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 138 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 164 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 83 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 115 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 90 คน  
ค้นเฉพาะ กองบัญชาการกองทัพไทย  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, พนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 529 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 91 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค (โรงพยาบาลสงฆ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 102 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลสงฆ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 262 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการแพทย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลสงฆ์)
  หน่วยงาน : กรมการแพทย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 94 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9