ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 25 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
  หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 157 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 780 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 663 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 369 คน  
ค้นเฉพาะ กรมทางหลวง  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมทางหลวง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 359 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 389 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 513 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 857 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1477 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 319 คน  
1 2 3