ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 115 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 79 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, นักวิชาการพัสดุ, และอื่นๆ (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
19 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 268 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 90 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 87 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,,นายช่างเทคนิค,ช่างทันตกรรม,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 161 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (กองคลัง)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 252 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 74 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพสามิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต(คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
  หน่วยงาน : กรมสรรพสามิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 107 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 348 คน  
ค้นเฉพาะ กรมธนารักษ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมธนารักษ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 311 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...