ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 134 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงาน
  หน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 175 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 4631 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 82 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 187 คน  
ค้นเฉพาะ กรมการปกครอง  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
  หน่วยงาน : กรมการปกครอง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
180 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 608 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 89 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 333 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 222 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสุขภาพจิต  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักจิตวิทยาคลินิก,นักจัดการงานทั่วไป
  หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 313 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 89 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...