ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 131 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 32 คน  
ค้นเฉพาะ กรมประมง  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร))
  หน่วยงาน : กรมประมง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 86 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 37 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 50 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 30 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 32 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 20 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 67 คน  
ค้นเฉพาะ กรมท่าอากาศยาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 60 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...