ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 107 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร )
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 116 คน  
ค้นเฉพาะ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 520 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 162 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 377 คน  
ค้นเฉพาะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 225 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 135 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 208 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 217 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 157 คน  
ค้นเฉพาะ กรมสรรพากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานห้องสมุด และนายช่างศิลป์
  หน่วยงาน : กรมสรรพากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
6 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 958 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...