ค้นหางานราชการ
 
ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 118 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 99 คน  
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหม  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 125 คน  
ค้นเฉพาะ กรมหม่อนไหม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
  หน่วยงาน : กรมหม่อนไหม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 190 คน  
ค้นเฉพาะ กรมราชทัณฑ์  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์,เจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 199 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
  หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 113 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 153 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างศิลป์
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 96 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 99 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 100 คน  
ค้นเฉพาะ กรมศุลกากร  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : กรมศุลกากร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 183 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...