ชื่อตำแหน่งงาน :
วุฒิการศึกษา:
รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิ :
ส่วนราชการ :
 
 
ค้นหาตำแหน่งว่างได้ทั้งหมด 79 ชื่อตำแหน่ง


 
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557
3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 133 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างรังวัด
  หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 28 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
  หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 32 คน  
ค้นเฉพาะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน
  หน่วยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 118 คน  
ค้นเฉพาะ กรมวิชาการเกษตร  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต 2)
  หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 135 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
21 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 89 คน  
ค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557
0 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 85 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
12 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 130 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต))
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557
1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 146 คน  
ค้นเฉพาะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, นักโภชนาการ, นักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลยโสธร)
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557
8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 75 คน  
1 2 3 4 5 6 7 8