วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
 หน้าแรก   l  ฝากประวัติส่วนตัว    l   FAQ   l  ติดต่อสอบถาม     

 
ข้อความเตือน

ไม่สามารถอ่านตัวแปร Session ได้


© 2008 www.OCSC.go.th All rights reserved. This web design for resolution screen 1024 x 768 pixel
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบของ ก.พ. โปรดติดต่อ 02-5471116, 02-5471329 ในเวลาราชการ
หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 02-5471908