รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : รับโอน
ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : ... บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศรับโอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับโอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : รับโอนในอัตราเงินเดือนที่ไม่สูงกว่าระดับตำแหน่งที่ผู้ขอโอนดำรงตำแหน่งอยู่เดิม
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.fpo.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 6 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 106 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 138 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกร
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 166 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเศรษฐกร
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 10 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 153 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 273 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 359 คน  
1