รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : รับโอน
ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : ... บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศรับโอน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับโอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : รับโอนในอัตราเงินเดือนที่ไม่สูงกว่าระดับตำแหน่งที่ผู้ขอโอนดำรงตำแหน่งอยู่เดิม
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.fpo.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1