รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ          
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ทางด้านการตลาด
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว ทางด้านการตลาด
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านการตลาด
3. มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการเรียนการสอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร
2. การทดสอบด้านความฉลาดทางอารมณ์ ประเมินสุขภาพจิต และคุณลักษณะที่เหมาะสมในการทำงาน
3. พิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสอนหรือสาธิตการบรรยายทางด้านวิชาการ
4. พิจารณาความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียน หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ
5. พิจารณาคัดเลือกทางด้านอื่นๆ ตามที่คณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/job-opportunities/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งอาจารย์
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 356 คน  
1