รายละเอียดประกาศ
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://cttc.cpd.go.th/cttc1/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 4 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 266 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 630 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 277 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 29 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1699 คน  
1