รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ประปา)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.dhrm.cmru.ac.th/web58/#module=news-รับสมัครพนักงานราชการ_๒๕๖๒_ครั้งที่_๑&1554776148257
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1