รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ (ภาษาเกาหลี)
อัตราเงินเดือน : 21,050 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลี, สาขาวิชาการสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ . สาขาวิชาเกาหลี

- มีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 5

- มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 และระดับปริญญาโท/เอก ไม่ต่ำกว่า 3.25

- มีผลทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : สอนและวิจัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://personnel.uru.ac.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1