มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.arch.rmutt.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  วันที่เริ่ม : วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 203 คน  
1