รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.arch.rmutt.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1