มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (สอบ ภาค ก.)
อัตราเงินเดือน : 0 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ดังรายละเอียดแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดังรายละเอียดแนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ดังรายละเอียดแนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ดังรายละเอียดแนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.ksu.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งดังรายละเอียดแนบ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 213 คน  
1