รายละเอียดประกาศ
 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://https://alro.thaijobjob.com/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 5 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 162 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 51 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 189 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 258 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 290 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 201 คน  
1