สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2356 0693,0 2283 1500 ต่อ 1658 โทรสาร 0 2356 0692
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศแนบ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศแนบ

- ทักษะ
ตามประกาศแนบ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศแนบ

- สมรรถนะ
ตามประกาศแนบ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศแนบ
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศแนบ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://้http://secretary.mots.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 2 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 225 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  วันที่เริ่ม : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 414 คน  
1