สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัครที่แนบ
เงื่อนไข : รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://hris.parliament.go.th/job/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 9 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 255 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 814 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น)
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 153 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 280 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 7 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 319 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 211 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 282 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 413 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  วันที่เริ่ม : วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งว่าง 8 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 228 คน  
1