รายละเอียดประกาศ
 

กองบัญชาการกองทัพไทย
127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ กรุงเทพฯ 10210
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 12430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3-ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามแนบ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามแนบ

- ทักษะ
รายละเอียดตามแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามแนบ

- สมรรถนะ
รายละเอียดตามแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามแนบ
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://j1.rtarf.mi.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1