รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างมหาวิทยาลัย          
ชื่อตำแหน่ง : นักบริหารงานบุคคล
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www2.kmutt.ac.th/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1