รายละเอียดประกาศ
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานเงินรายได้          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 17,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : − อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
− สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
− มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
− สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
− มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
− สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
− สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
− หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสถาบันการศึกษา และมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
− ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : − ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
− ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ และนอกมหาวิทยาลัย ด้านจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา
− ทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
− พิมพ์เอกสาร จดหมายราชการ บันทึก และโต้ตอบ Email ภาษาอังกฤษ
− งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : Computer Word Excel
ทักษะ/สมรรถนะ : - มีคะแนน ก.พ. หรือ มี ใบคะแนน SMART for WORK ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC TU-GET TU-STEP
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.tbs.tu.ac.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 1 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 315 คน  
1