สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 101700
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (รายละเอียดตามประกาศ)
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
(รายละเอียดตามประกาศ)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดตามประกาศ)

- ทักษะ
(รายละเอียดตามประกาศ)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดตามประกาศ)

- สมรรถนะ
(รายละเอียดตามประกาศ)
วิธีการประเมิน : (รายละเอียดตามประกาศ)
เกณฑ์การประเมิน : (รายละเอียดตามประกาศ)
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.rdpb.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1