กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ทักษะ
ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- สมรรถนะ
ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
วิธีการประเมิน : ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
Website :
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 8 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 337 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 207 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 244 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 486 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งวิศวกร
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 189 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 242 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1484 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  วันที่เริ่ม : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 733 คน  
1