กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข และนิติกร (ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดแนบท้าย
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดแนบท้าย

- ทักษะ
ตามรายละเอียดแนบท้าย
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดแนบท้าย

- สมรรถนะ
ตามรายละเอียดแนบท้าย
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดแนบท้าย
เกณฑ์การประเมิน : ตามรายละเอียดแนบท้าย
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://www.ddc.moph.go.th
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 0 ชื่อตำแหน่ง


 
ไม่พบตำแหน่งงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
1