กรมส่งเสริมสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อัตราเงินเดือน : 0 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารเเนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัคร :
เว็บไซต์ : http://web.cpd.go.th/area1/
 
ส่งต่อให้เพื่อนทาง e-Mailพิมพ์ตำแหน่งงานนี้
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่นที่รับสมัครของหน่วยงานนี้ 5 ชื่อตำแหน่ง


 
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 72 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 24 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 163 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 88 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 49 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 498 คน  
  รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่เริ่ม : วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  
ผู้เข้าชม 1736 คน  
1